Mihaela Vlad

Mihaela Vlad

Formare profesionala:

 • 2008 – Curs de pregătire profesională continuă în psihoterapie cognitiv-comportamentală
 • 2005 – 2007 – Diplomă de master specializarea Psihoterapii cognitiv-comportamentale Universitatea „Titu Maiorescu’’ din București, Facultatea de Psihologie
 • 1993 – Diplomă de licență, profilul sociopsihopedagogie, specializarea psihopedagogie

Universitatea „Lucian Blaga’’ din Sibiu, Facultatea de Științe

 • 1988 – 1993 – Diplomă de bacalaureat, profilul pedagogic, specializare învățător-educatoare

Școala Normală „Ștefan Velovan’’ din Craiova

 • 2007 – Formare/dezvoltare personală în psihodiagnostic și evaluare clinic
 • 2011 – 2012 – Formare/dezvoltare personală NLP
 • 2012 – Curs formare/perfecționare selecție personal
 • 2012 – Curs perfecționare Comunicare nonverbal;
 • 2013 – Curs formare/perfecționare Interviul de selecție a resursei umane
 • Octombrie 2013; Octombrie 2014; Octombrie 2015 – Curs/Training Comunicare și adresare public;
 • 2014 – Program Training Mintal Health Facilitator, NBCC International;
 • 2016 – Curs profiling;

 

Experienta:

 • 2016 – 2019 – Manager resurse umane și psihologie aplicată;
 • 2004 – 2018 – Psiholog;
 • 2006 – 2009 – Cadru didactic asociat ;
 • 1999 – 2004 – Preparator, asistent universitar, lector univeristar

Universitatea din Craiova – DPPD – Activitati didactice/ instruire si formare ;

 • 2001 – 2002 – Asistent universitar – cadru didactic asociat

Universitatea din Craiova – DPPD; Catedra de Psihopedagogie din cadrul Facultății de Litere;

 • 1997 – 1999 – Profesor titular definitiv-disciplinele psihologie si pedagogie; Cadru didactic asociat;

Universitatea „Virgil Madgearu’’ din Craiova, Catedra de psihopedagogie

 • Catedra de psiholopedagogie – Colegiul Național „Ștefan Velovan’’ din Craiova

– Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere;

 • Participare la sesiunea de comunicări științifice, organizată de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, secția psihologie – tema „Rolul jocului în integrarea socială a copilului cu handicap”;
 • Participare la sesiunea de comunicări științifice „Educația XXI” , Sibiu, 7-8 iunie 2002
 • Participare la sesiunea de comunicări științifice organizată de Universitatea de Stat din Chișinău, anul 2002;
 • Participare la modulul de psihodiagnostic și Evaluare Clinică, organizat de prof. univ. dr. Daniel DAVID, Timișoara, 19-21 octombrie 2007;
 • Participare la Congresul Internațional Cercetarea Psihologică Modernă: Cercetare cantitativă vs cercetare calitativă, Sibiu, 31 octombrie-02 noiembrie 2008; Workshop-uri: Gestionarea agresivității: diagnoză și intervenție la nivel individual și organizațional; Gestionarea stresului în organizații; abordări moderne în evaluarea performanțelor profesionale. Construcția scalelor cu ancore comportamentale;
 • Participare la Congresul Internațional Cercetarea Psihologică Modernă: Cercetare cantitativă vs cercetare calitativă, Sibiu, 22 mai-24 mai 2009; Workshop-uri: cum putem identifica o amprentă comportamentală și cât de bine putem prezice evoluția ulterioară a persoanei?; Managementul stresului în incidentele critice – proceduri cognitiv-comportamentale: debrifing și defusing; Managementul conflictelor în grupuri și organizații. Dificultăți de abordare experimentală;
 • Participare la Conferința Națională de Psihologie Industrială și Organizațională „Alexandru Roșca”, București, 22-24 aprilie 2010;
 • Participare la Simpozionul Național de Psihologie Militară Aplicată „PSIHOMIL VIII” , secțiunea Consilierea Psihologică și psihoterapia în organizația militară, București, iunie 2011;
 • Participare la Simpozionul Național de Psihologie al Poliției Române ”Contribuții ale psihologiei la optimizarea funcționării individuale și organizaționale”, București 30 iunie – 01 iulie 2011;
 • Participare la cursul de formare, dezvoltare personală și profesională – NLP, 2011-2012;
 • Participare la cursul de perfecționare în domeniul comunicării nonverbale, 2012;
 • Participare la – cursul de perfecționare a pregătirii – Interviul de selecție a resursei umane în organizații, București, 08-10.02.2013;
 • Participare la Simpozionul Național de Psihologie al Poliției Române ”Provocări actuale ale practicii psihologiei în context organizațional”, București 2015;
 • Participare la curs profiling – 2016.